Website chính thức công ty giống thủy sản Miền tây

Giống Thủy Sản Miền Tây được thành lập với sứ mạng đem lại những con giống tốt nhất tới tay bà con